Berlinerwanden

Berlinerwanden bestaan uit stalen verticale H-profielen die op regelmatige afstanden in de grond worden gedreven. Ze worden afgewerkt met horizontale schotten in hout, ijzer of beton dewelke tussen de gleuven van de profielen worden geschoven.

Berlinerwanden worden gebruikt bij de realisatie van kelders voor appartementsgebouwen, parkeergarages of bouwputten daar waar graven onder talud niet mogelijk is. Bijv. langs voetpaden.
Indien gewenst kunnen de staalprofielen en staalplaten van de berlinerwand nadien teruggetrokken en terug gebruikt worden.
In een trillingsgevoelige omgeving kunnen trillingsmetingen uitgevoerd worden.
Indien nodig kan de techniek aangepast worden om de profielen op een zo veilig mogelijke manier te plaatsen.

Tevens beschikken wij over technieken om een volledig trillingsvrije berlinerwand te realiseren. Van Rooy-FBT bvba beschikt over 5 hypermoderne machines voor het hoogfrequent intrillen van berlinerwanden en 4 machines voor het trillingsvrij plaatsen van berlinerwanden.