Grondankers

Om horizontale verplaatsingen van bovenvermelde technieken tegen te gaan maken wij gebruik van grondankers.

Grondankers zijn in de grond gevormde verankeringselementen. Ze bestaan uit een met cementgrout omgeven stalen staaf of strengenbundel. Grondankers worden gebruikt voor het opnemen van trekkrachten volgens de lengteas. Ankerkracht wordt geleverd door schuifweerstanden tussen de grond enerzijds en een ankerlichaam ( wortel ) anderzijds. De ankers kunnen worden geboord met een 2,5 of 10 tons boorstelling of graafmachine met boormast waaraan een groutinjectieunit is gekoppeld. De stangen zijn voorzien van een boorkroon en worden door spoelboring in de ondergrond aangebracht
Na het bereiken van de gewenste lengte en het vormen van de wortel worden deze geïnjecteerd met cementgrout.

Na uitharding worden de ankers door middel van een hydraulische vijzel op voorspanning getrokken om horizontale zettingen van de beschoeiingen te voorkomen.

Van Rooy-FBT bvba beschikt over 3 machines voor het plaatsen van grondankers. Een 2,5 en 10 tons boorstelling en een boormast die aan onze graafmachines kan worden bevestigd.