Onderschoeiingen

Funderingsspecialist Van Rooy-FBT bvba weet complexe projecten grondig aan te pakken. Zo is het perfect mogelijk te kiezen voor een kelder ook al zijn de funderingen van aanpalende woningen niet diep genoeg aangezet. In dit geval worden de bestaande funderingen feilloos met beton onderschoeid. Bij het realiseren van onderschoeiingen wordt deels machinaal maar vooral handmatig de grond onder de te ondervangen constructie weggenomen in lagen van +/- 40 cm waarna het uitgegraven gedeelte wordt beschoeid met hout, staal of beton voor de verloren delen.

Hierdoor wordt grondontspanning vermeden en kunnen onze mensen veilig werken in deze beschoeide sleuven. De beschoeide sleuven worden alternerend in een frequentie van 1 op 5 uitgevoerd. Van Rooy-FBT beschikt over een zelf ontworpen en gepantenteerd beschoeide sleuven systeem genaamd SUBOX, wat staat voor Safety Underpinning BOX. Dit is een techniek om op een uiterst veilige manier voor de arbeiders onderschoeiingswerken uit te voeren.

Wanneer het uitgravingspeil bereikt is, wordt een zool ( breedte volgens sondering, op te nemen belasting en rekennota ) in de ongeroerde grond uitgegraven. Afhankelijk van de ondergrond wordt deze al dan niet beschoeid uitgevoerd.

Hierna wordt de nodige wapening aangebracht en kan de moot worden dichtbekist en gebetonneerd. De uitgevoerde onderschoeiingen kunnen op voorspanning worden gebracht door middel van hydraulische vijzels. Dit om ongewenste zettingen te voorkomen.

Van Rooy-FBT bvba beschikt over 3 ploegen voor uitvoeren van onderschoeiingen met diverse graafmachines, grijpers en beschoeiingssystemen.