Secans palenwanden

Secans palenwanden kunnen als beschoeiing van een bouwput zowel een grond-als waterkerende functie vervullen. Een bijkomende waterdichting gebeurt door middel van een voorzetwand of een laag spuitbeton. Secans palenwanden worden vooral aangewend langs bestaande constructies aangezien het een methode is dewelke geen grondontspanning noch trillingen veroorzaakt. Het realiseren van diepe bouwputten is met dit systeem geen enkel probleem.

Onze machines voor het realiseren van secans palenwanden hebben een dubbele boorkop. Een eindeloze schroef draait binnen de mantelbuis. Losgeboorde grond wordt door de schroef boven in de mantelbuis uitgeworpen. Deze mantelbuis zorgt voor een ondersteuning van de boring. De grond rond het boorgat wordt niet ontspannen, noch verdrongen, zodoende worden zettingen vermeden. Er kan dus ook vlak naast bestaande funderingen worden geboord zonder risico op schade aan de naburige constructies.

Op het einde van de boring wordt beton gepompt door de holle as van de schroef. Tijdens het betonneren wordt de boorbuis getrokken en de paal gevormd. Na het betonneren van de secans palenwand worden de palen dan voorzien van de nodige wapeningen.

Onze secans palenwanden kunnen ook uitgevoerd worden met het SOIL-MIX systeem. Hierbij wordt de grond in situ vermengd met groutspecie. Voordelen zijn: geen aanvoer van beton, minder afvoer grond en snelle uitvoering. Het toepassingsgebied van SOILMIX is echter beperkt t.o.v. secans palen in beton.

Van Rooy-FBT bvba beschikt over 3 boorstellingen 55, 65 en 75 ton voor het uitvoeren van secans palenwanden in beton en SOILMIX.