Funderingsputten

Het uitvoeringsprocédé van ronde beschoeide putten wordt door Van Rooy-FBT op deskundige wijze aangepakt.

Alvorens te graven wordt, dient indien nodig, een bemaling te worden geplaatst. Funderingsputten worden best in droge grond gegraven.

Men onderscheidt putfunderingen door middel van een spiraalboor en putfunderingen uitgevoerd met een roterende poliepgrijper.
Deze spiraalboor wordt met behulp van een hydraulische aandrijving in één tijd de grond ingedraaid als een vijs van Archimedes. Diepfunderingsputten of valse putten worden uitgevoerd met een draaibare, ronde poliepgrijper. Al naargelang de gewenste diameter wordt de grijper aangepast.

De uitgraving gebeurt met behulp van een stalen voerbuis die tijdens de uitgraving mee in de ondergrond wordt gedrukt. Nadat de gewenste diepte is bereikt wordt de put met beton gevuld. De stalen voerbuis wordt meestal gerecupereerd. Naast bestaande constructies kan het echter noodzakelijk zijn met een verloren voerbuis te werken.

Van Rooy-FBT bvba beschikt over diverse graafmachines uitgerust met boren en grijpers voor het realiseren van funderingsputten van 60 cm t.e.m. 1m80 diameter.