VHP grouting

Bij Very High Pressure ( VHP ) wordt grond onder hoge druk versneden en ter plaatse vermengd met een cementmengsel. Op deze manier worden groutkolommen gerealiseerd die kunnen dienen als funderingselement, algemene grondverbetering en verankering.

Deze groutkolommen kunnen eveneens worden aangebracht onder bestaande muren en/of funderingen. Door een kernboring te maken in een bestaande fundering op staal of funderingsmassief kan er met een relatief kleine boordiameter 95 à 115 mm een grotere kolom onder deze bestaande fundering gerealiseerd worden.

Meerdere groutkolommen naast elkaar kunnen een al dan niet verankerde wand vormen genaamd een groutscherm.