Een berlinerwand biedt heel wat voordelen om een bouwput te beschoeien

Berlinerwanden bestaan uit stalen verticale H-profielen die op regelmatige afstanden in de grond worden gedreven. Ze worden afgewerkt met horizontale schotten in hout, ijzer of beton die tussen de gleuven van de profielen worden geschoven.

Deze beschoeiingstechniek wordt gebruikt bij het bouwen van kelders voor appartementsgebouwen, parkeergarages of bouwputten waar graven onder talud niet mogelijk is zoals langs voetpaden.

Indien gewenst kunnen de staalprofielen en staalplaten van de berlinerwand nadien teruggetrokken en opnieuw gebruikt worden.

In trillingsgevoelige omgevingen kunnen we trillingsmetingen uitvoeren. Zo ben je zeker dat het plaatsen van de berlinerwanden geen schade kan veroorzaken aan omliggende gebouwen Op sommige plaatsen is het evenwel noodzakelijk om trillingsvrij te werken. Ook hiervoor hebben we het juiste materiaal om volledig trillingsvrije berlinerwanden te realiseren. Een berlinerwand is veel goedkoper dan andere beschoeiingstechnieken en kan op een vrij korte termijn uitgevoerd worden. Berlinerwanden hebben echter enkel een grondkerende functie en mogen dus niet langs bestaande gebouwen uitgevoerd worden.

Hiervoor hebben we 5 hypermoderne machines voor het hoogfrequent intrillen van berlinerwanden en 4 machines voor het trillingsvrij plaatsen van berlinerwanden.

Neem contact met ons op zodat we u aan de veiligste beschoeiing en/of fundering kunnen helpen.

Contacteer ons Offerte aanvragen