Onderschoeiingswerken worden toegepast voor het verdiepen van bestaande funderingen.

Als funderingsspecialist weten we hoe we complexe projecten grondig moeten aanpakken. Het is perfect mogelijk om te kiezen voor een kelder wanneer de funderingen van aanpalende woningen niet diep genoeg reiken. Wanneer dit het geval is op jouw werf, onderschoeiien we de bestaande funderingen met beton. 

Bij het plaatsen van onderschoeiingen nemen we deels machinaal, maar vooral handmatig, de grond onder de te ondervangen constructie weg. Dit doen we in lagen van ongeveer 40 cm. Daarna kunnen we het uitgegraven gedeelte beschoeiien met hout, staal of beton. Zo vermijden we grondontspanning en zorgen we ervoor dat onze medewerkers veilig kunnen werken in deze beschoeide sleuven.

De sleuven worden alternerend in een frequentie van 1 op 5 uitgevoerd. Voor deze uitvoering hebben we een zelf ontworpen en gepatenteerd beschoeide sleuvensysteem. De naam hiervan is SUBOX, wat staat voor Safety Underpinning BOX. Dit is een techniek om op een uiterst veilige manier voor de arbeiders onderschoeiingswerken uit te voeren en te voorkomen dat bij buren grondontspanningen optreden.

Wanneer we het uitgravingspeil bereikt hebben, graven we nog een zool in de ongeroerde grond uit. De breedte van de zool wordt berekend volgens de sondering, de op te nemen belasting en de rekennota. Afhankelijk van de ondergrond wordt deze al dan niet beschoeid uitgevoerd.

Uiteindelijk wordt de nodige wapening aangebracht en kan de moot worden dichtbekist en gebetonneerd. De uitgevoerde onderschoeiingen kunnen op voorspanning worden gebracht door middel van hydraulische vijzels om ongewenste zettingen te voorkomen.

Van Rooy-FBT bvba beschikt over 3 ploegen voor uitvoeren van onderschoeiingen met diverse graafmachines, grijpers en beschoeiingssystemen.

 

 

Neem contact met ons op zodat we u aan de veiligste beschoeiing en/of fundering kunnen helpen.

Contacteer ons Offerte aanvragen