VHP-grouting is een cement-injectiesysteem op basis van een zeer hoge druk.

Jetgrouten is een techniek binnen de bouw- en weg- en waterbouwkunde die te gebruiken is als waterkering, grondkering en funderingsversterking van belendingen. Dit kan zowel voor definitieve als tijdelijke toepassing. Bij het jetgrouten wordt een groutspecie, door middel van een roterende, borende lans in de grond geïnjecteerd. De groutspecie vermengt zich hierbij met de grond, waarna, na verharding, een cilindervormig massief ontstaat. Het injecteren gaat onder hoge druk en wordt ook wel Very High Pressure (VHP) grouting of soilcrete genoemd.

Toepassingsmogelijkheden Jetgroutpalen kunnen worden toegepast als:

  • funderingspalen
  • grondkerende wanden
  • waterafsluitende lagen (bijvoorbeeld aan de onderzijde van een bouwkuip)

Het Jetgroutsysteem veroorzaakt nagenoeg geen trillingen, waardoor de hinder voor de omgeving beperkt blijft.

Groutproces

Een stalen buis (de boorlans), met een kleine diameter (± 9,0 cm), wordt vanaf maaiveld in de grond gebracht. Aan de onderzijde van de lans bevinden zich één of meerdere spuitmonden. Eenmaal op diepte begint het jetgrouten. Hierbij wordt onder hoge druk (200 tot 800bar) de cementspecie in de grond geïnjecteerd en wordt de boorlans roterend omhooggetrokken. Door de hoge energie van de straal groutsuspensie zal deze de ondergrond versnijden en zich vermengen met deze grond. Zo wordt door een in situ gemixt grond-cement mengsel een kolomvormig massief gevormd. In verschillende grondlagen zal een verschillende optreksnelheid, injectiedruk en water/cement ratio worden gehanteerd. Het sturen van dit proces, teneinde in de verschillende grondlagen en op de verschillende diepten een constante diameter te verkrijgen is een nauwkeurige aangelegenheid. Het is mogelijk kolommen te produceren met diameters variërend van 40 cm tot 2,2 m.

Groutpalenwand

Door de verschillende groutkolommen overlappend te plaatsen ontstaat er een groutpalenwand. Dit type wand is geschikt als grondkering of eventueel als (tijdelijke) fundering. 

Groutstop

Door de groutkolommen in beperkte hoogte te produceren, en onderling te laten overlappen, zal een plaat van een bepaalde dikte ontstaan. De groutplaat wordt toegepast als waterafsluitende laag bij bouwkuipen. 

 

Neem contact met ons op zodat we u aan de veiligste beschoeiing en/of fundering kunnen helpen.

Contacteer ons Offerte aanvragen