Van Rooy-FBT voert ronde beschoeide putten op een deskundige wijze uit.

Funderingsputten worden best in een droge grond gegraven, daarom plaatsen we indien nodig een bemaling voordat we beginnen met graven. Dit is een tijdelijke verlaging van de grondwaterstand.

We kunnen een onderscheid maken tussen putfunderingen door middel van een spiraalboor en putfunderingen uitgevoerd met een roterende poliepgrijper. Deze spiraalboor wordt met behulp van een hydraulische aandrijving in één keer de grond ingedraaid als een vijs van Archimedes. Diepfunderingsputten of valse putten worden uitgevoerd met een draaibare, ronde poliepgrijper. De grijper wordt aangepast naargelang de gewenste diameter.

De uitgraving gebeurt met behulp van een stalen voerbuis die tijdens de uitgraving mee in de ondergrond wordt gedrukt. Wanneer de gewenste diepte is bereikt, wordt de put met beton gevuld. De stalen voerbuis wordt meestal gerecupereerd. Naast bestaande constructies kan het echter noodzakelijk zijn met een verloren voerbuis te werken.

Van Rooy-FBT bvba beschikt over diverse graafmachines uitgerust met boren en grijpers voor het realiseren van funderingsputten van 60 cm t.e.m. 1m80 diameter.

Neem contact met ons op zodat we u aan de veiligste beschoeiing en/of fundering kunnen helpen.

Contacteer ons Offerte aanvragen