Schroefinjectiepalen

Een schroefinjectiepaal is een verloren stalen buispaal met verbrede boorpunt die in de grond wordt aangebracht door een boring onder lage druk groutspoeling en daardoor passend is voor trillingsvrije situaties. Het op diepte brengen van de stalen buis geschiedt door het aan één schroeven van korte buiselementen onder gelijktijdig injecteren van cementgrout. Tijdens het boren fungeert dit groutmengsel als smeermiddel waardoor de te overwinnen weerstand tijdelijk wordt gereduceerd. Na verharding levert het groutmengsel een bijdrage aan de sterkte en stijfheid van de paal, draagt het een gedeelte van de kracht over naar de grond en beschermt het de stalen buis tegen corrosie. Deze palen kunnen in kleine ruimtes worden toegepast en kunnen tot 900 kN belasting opnemen. Dit is afhankelijk van de paaldiameter en bodemgesteldheid. ( per geval te beoordelen)

Neem contact met ons op zodat we u aan de veiligste beschoeiing en/of fundering kunnen helpen.

Contacteer ons Offerte aanvragen