VHP-grouting is een injectiesysteem op basis van een zeer hoge druk.

Bij Very High Pressure (VHP) Grouting wordt grond onder hoge druk versneden en ter plaatse vermengd met een cementmengsel. Op deze manier worden er groutkolommen gerealiseerd die kunnen dienen als funderingselement, algemene grondverbetering en verankering.

Deze groutkolommen kunnen ook worden aangebracht onder bestaande muren en/of funderingen. Door een kernboring te maken in een bestaande fundering op staal of funderingsmassief, kan er met een relatief kleine boordiameter van 95 à 115 mm een grotere kolom onder deze bestaande fundering gerealiseerd worden.

Meerdere groutkolommen naast elkaar kunnen een al dan niet verankerde wand vormen genaamd een groutscherm.

Neem contact met ons op zodat we u aan de veiligste beschoeiing en/of fundering kunnen helpen.

Contacteer ons Offerte aanvragen